Kiedy powinnno wybrać się zbiornik naziemny do pozyskiwania wody deszczowej?


Naziemne zbiorniki do gromadzenia wody opadowej mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie brak jest możliwości podziemnego zainstalowania zbiorników, ze względu na rodzaj podłożą, poziomu wód gruntowych czy zbyt dużego nacisku na podłoże wywieranego przez natężenie ruchu drogowego.


Jaki zbiornik nadziemny wybrać do magazynowania wody deszczowej?


Wybór zbiorników naziemnych na rynku jest dość szeroki. W obrocie znajdują sie zarówno zbiorniki produkcji polskiej jak i zagranicznej.

Przy wyborze konkretnego zbiornika powinniśmy kierować się przede wszystkim jego wielkością wynikającą z obliczeń ilości opadów jakie jesteśmy w stanie przechwycić z posiadanej połaci dachowej i ewentualnych powierzchni utwardzonych.

Wybierając zbiornik podziemny powinniśmy także wcześniej zastanowić się nad jego dokładną funkcją.W jaki sposób ze zbiornika będzie odprowadzany nadmiar wody, czy istnieją dodatkowe wyjścia i w jaki sposób mocowane sa do zbiornika dodatkowe urządzenia systemu gromadzenia i odprowadzenia wody deszczowej. Należa do nich min. filtry wody deszczowej, pompa, czujniki poziomu napełnienia, zawory przelewowe itp.

Znaczącym kryterium powinna być też możliwość rozbudowy w razie konieczności systemu o kolejny zbiornik i możliwości połączenia tych zbiorników w jeden funkcjonujący system.