Ponad 1 tysiąc wniosków złożonych w pierwszym dniu przyjmowania wniosków do programu "Moja Woda"


NEO-7100L
NEO-13000L

W czwartek 2 lipca 2020 roku Aleksander Brzózka z resortu Klimatu poinformował, że w pierwszym dniu składania wniosków w programie małej retencji "Moja Woda" złożono 1083 wnioski o dofinansowanie budowy instalacji przechwytywania deszczówki i jej zagospodarowania.

Najwięcej w poszczególnych miejscowościach:
* Katowice - 189
* Kraków - 160
* Warszawa - 134


Starosta nie ma prawa pierwokupu po wykonaniu oczka wodnego dofinansowanego z programu "Moja Woda"


NEO-7100L
NEO-13000L

Wokół programu "Moja Woda" powstały liczne obawy i wnioski, że po wybudowaniu oczka wodnego na posesji prywatnej w przypadku chęci jej sprzedaży właściciel będzie musiał wysłać zapytanie do Starostwa z informacją o sprzedaży nieruchomości. Według licznych komentarzy pojawiły się informacje, że Starosta bedzie miał prawo pierwokupu takiej nieruchomości. Wnioski te opierano na podstawie ustawy o wodach śródlądowych.

Resort Klimatu poinformował, że systemy zatrzymania i zagospodarowania wody deszczowej wspierane w ramach programu "Moja Woda" nie będą zaliczane do śródlądowych wód stojących. Oznacza to , że nie ma mowy o prawie pierwokupu przez Skarb Państwa przy chęci sprzedaży nieruchomości.

Przeczytaj całą wykładnię Ministerstwa Klimatu